Fem socialtilsyn medfører forskelligartede kvalitetsvurderinger af sociale tilbud

Socialtilsynet har siden 2014 sikret kvalitet i det sociale arbejde, men praksisforskelle udfordrer gennemsigtigheden, ensartetheden og retssikkerheden på det specialiserede socialområde.

Faglighed og kvalitet

27. maj 2024

Af Mads Roke Clausen
Direktør i LOS

LOS Indsigt #5 2024

Socialtilsynet er en vigtig sikring af høj kvalitet i indsatsen for børn, unge og voksne i sårbare positioner. Samtidig udgør socialtilsynet en vigtig sparringspartner for sociale tilbud, som bidrager til at opretholde og forbedre kvaliteten af tilbuddenes indsatser.

Men det betyder ikke, at der ikke er behov for forandring. Forskellene imellem de fem kommunale Socialtilsyn er tydelige, og trods Social- og Boligstyrelsens tiltag, undersøgelser og vejledninger, er det problematisk, at der ses så store forskelle på tilsynenes anvendelse af kvalitetsmodellen og praksis i samarbejdet med de sociale tilbud.

Analysen i dette LOS Indsigt understøtter tidligere undersøgelsers konklusion om uhensigtsmæssige praksisforskelle imellem socialtilsynene. En uhensigtsmæssighed, som både svækker retssikkerheden for de børn, unge og voksne, som bor hos en plejefamilie eller i et socialt tilbud, og som, hvis de flytter til et nyt sted, kan møde forskellig praksis fra tilsynene. Det er samtidig problematisk for de sociale tilbud, der ligger under forskellige Socialtilsyn og møder forskellige krav i forbindelse med tilsyn. Ikke mindst er
det problematisk i den situation, hvor kommuner anvender kvalitetsscore og tilsynsrapporter som grundlag for visitation, når der er så store forskelle på måden, tilsynene anvender kvalitetsmodellen på.

Centrale resultater fra analysen: 

  • Der er signifikante forskelle mellem de fem Socialtilsyn
  • Særligt ét tilsyn skiller sig ud
  • Der er kalibreringsforskelle mellem tilsynene, der betyder, at tilbuddene reelt bliver bedømt på et forskelligt grundlag.

Læs mere i LOS Indsigt nr. 5 her.