Bækkely

Kontakt

Hovednummer: 5487 2511

Mobiltelefon: 21474449
61792041: 61792041

Helle: helle@bekkely.dk

www.bækkely.dk

Adresse

Bækkely
Kettingevej 92
4892 Kettinge

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 26621356

Om Bækkely

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 14-23 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendelse, relations arbejde og udviklingstøtte.

Pladser: 9

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 77563,-

Dagtilbud: 20000,00

Andre sociale tilbud: 63328,- Udslusning

Opsigelsesvarsel: lb. mdr. + 30 dage

Visitationsansvarlig: Jan Kjærgaard, tlf.: 61792041

Leder: Jan Kjærgaard

Bestyrelsesformand: Carsten Fold

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej