Bakkely-Fonden

Kontakt

Hovednummer: 9776 1210

www.bakkelyfonden.dk

Adresse

Bakkely-Fonden
Næsørevej 17
7960 Karby

Region: Nordjylland
Kommune: Morsø
CVR nr.: 26605903

Om Bakkely-Fonden

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • OCD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 14-30

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Speciale i spiseforstyrrelser og borderlinelidelse. Asperger og afvigelser i personligheden er sekundære lidelser. Sekundære lidelser kan også omhandle lettere skizotypiske og skizofrene lidelser.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 119548,00

Opsigelsesvarsel: Lb. måned + 1 måned

Visitationsansvarlig: Dennis Rasmussen, tlf.: 60171962

Leder: Dennis Rasmussen, konstitueret

Antal ansatte: 29

Fuldtidsstillinger: 24,11

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1999

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej