Grønsund

Kontakt

Hovednummer: 2219 0356

Forstander/socialrådgiver: 22190356

www.grønsund.dk

Adresse

Grønsund
Nr Kirkebyvej 1
4840 Nørre Alslev

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 34740542

Om Grønsund

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 8-23

Miljøterapi På Grønsund arbejder vi Miljøterapeutisk og tager udgangspunkt i det dynamiske samspil mellem udviklingspsykologiske og neuropsykologiske faktorer. Vi tilbyder stabile og nære voksenrelationer til få relevante voksne i et overskuelig og fysisk aktivt miljø med klare og enkelte regler, fast rytme og daglige rutiner, der er tilpasset den enkelte unges forudsætninger. Vi tager ansvar for en anerkendende, guidende og tillidsfuld kontakt, der udvikler den unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Den unge bliver individuelt matchet inden de flytter ind i et af vores bo-miljøer som på særlig vis er: •Kravtilpasset den enkelte unges forudsætninger. •Stressreducerende ud fra en individuel forståelse af Grundlæggende og Situationsbestemte stressores betydning for den enkelte unges handlemuligheder. •Tilrettelagt med en lav affektintensitet og ud fra en metodisk tilgang, der bygger på affektressonans og afledning.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 85883

Opsigelsesvarsel: løbende + 1 måned

Leder: Anne-Birthe Nielsen

Bestyrelsesformand: John Ole Hansen

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 9,5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1997

Resume af standardbeskrivelse:

BI Grønsund er en Miljøterapeutisk Organisation, for børn/unge i alderen 10-18/23 år.

Grønsund har ansat psykolog Peter Veistrup og ledes af Anne-Birthe Nielsen, der er socialt fagligt uddannet og senest med en master i arbejdet med udsatte børn og unge. Se mere på Grønsunds hjemmeside : www.grønsund.dk

Målgruppe: Grønsund har udviklet et differenceret døgntilbud, der retter sig mod normaltbegavede børn/unge der er karakteriseret ved at have en vanskelig dagligdag både personligt, socialt, uddannelses og arbejdsmæssigt.

 • Det er unge der er diagnosticeret med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse som ADHD, Tourette, Asperger, OCD, eller unge diagnosticeret med GUA og GUU.
 • Unge med reaktive tilknytningsforstyrrelser, emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline typen og andre adfærds-og emotionelle forstyrrelser.

Find vej