Kontakt

Hovednummer: 2219 0356

www.grønsund.dk

Adresse

Grønsund
Nr Kirkebyvej 1
4840 Nørre Alslev

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 34740542

Om Grønsund

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 8-23

Miljøterapi På Grønsund arbejder vi Miljøterapeutisk og tager udgangspunkt i det dynamiske samspil mellem udviklingspsykologiske og neuropsykologiske faktorer. Vi tilbyder stabile og nære voksenrelationer til få relevante voksne i et overskuelig og fysisk aktivt miljø med klare og enkelte regler, fast rytme og daglige rutiner, der er tilpasset den enkelte unges forudsætninger. Vi tager ansvar for en anerkendende, guidende og tillidsfuld kontakt, der udvikler den unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Den unge bliver individuelt matchet inden de flytter ind i et af vores bo-miljøer som på særlig vis er: •Kravtilpasset den enkelte unges forudsætninger. •Stressreducerende ud fra en individuel forståelse af Grundlæggende og Situationsbestemte stressores betydning for den enkelte unges handlemuligheder. •Tilrettelagt med en lav affektintensitet og ud fra en metodisk tilgang, der bygger på affektressonans og afledning.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 85883

Opsigelsesvarsel: løbende + 1 måned

Leder: Anne-Birthe Nielsen

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 9,5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1997

Find vej