Behandlingsstedet Holbrogaard

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 6262 1800

www.holbrogaard.dk

Adresse

Behandlingsstedet Holbrogaard
Nabgyden 10
5600 Fåborg

Region: Syddanmark
Kommune: Faaborg-Midtfyn
CVR nr.: 30016998

Om Behandlingsstedet Holbrogaard

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 13-18 (23)

- Unge, der har været udsat for seksuelle overgreb: Dele af personalet er specialuddannet til at varetage det terapeutiske og pædagogiske behandlingsarbejde med unge, der er traumatiserede efter overgreb af seksuel eller voldelig karakter. -En del af de unge er angststyrede og har svært ved at slippe styring og kontrol.Da dette kommer meget til udtryk i nattetimerne, har Holbrogaard valgt at have vågen nattevagt. -vi har fokus på kostens indflydelse på de unges psykiske vanskeligheder. Al mad er økologisk og vores madmor, der er i gang med en kostvejlederuddannelse, tilrettelægger kosten, så den er en medhjælpende faktor i behandlingsarbejdet ( f.eks. reduktion af sukkerindholdet i kosten) En del af personalet ( bl.a. alle nattevagterne) har en NADA- uddannelse ( øre-akupunktur ), der bruges i stress og belastningsbehandling og som alternativ til PN- medicin. Som en del af behandlingen får alle unge tilbud om kropsterapeutisk behandling 1-2 gange om måneden.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 113.490

Dagtilbud: 33.441

Andre sociale tilbud: individuelt efter be

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1 md.

Leder: Martin Smietana

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 15.25

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2007

Find vej