Bofællesskabet Frederiksgade ApS

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 7230 8000

www.boffrederiksgade.dk

Adresse

Bofællesskabet Frederiksgade ApS
Frederiksgade 8
9700 Brønderslev

Region: Nordjylland
Kommune: Brønderslev
CVR nr.: 43597817

Om Bofællesskabet Frederiksgade ApS

Tilbud:

  • Midlertidige botilbud § 107
  • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 20-80

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

I Bofællesskabet arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang, hvor det enkelte menneske har krav på at blive respekteret for det menneske, han eller hun er, og i samspillet med andre mennesker at få stimuleret sin selvopfattelse positivt. Der arbejdes ud fra den neuropædagogiske tankegang med værdisætningen: Pædagogik med krop, hjerne og hjerte. Vi anvender pædagogiske metoder som: - Kontakt Ø - Jeg støttende samtale - Low arousel - ICDP - Kognitiv Affektiv Træning. Det er individuelt, hvilken metode der anvendes hvornår og til hvem. Det er vigtigt, at de pædagogiske redskaber er knyttet sammen med en stærk bevidsthed om, hvad metoderne reelt kan. En metode skal altid tilpasses den specifikke situation, og det gøres i fælles refleksion og ved at bruge vores pædagogiske faglighed. Vigtigst er, at en anvendt metode ikke er overfladisk arbejde, men bliver flyttet ud i det praktiske arbejde. Den skal ikke kun italesættes, men mærkes og give forbedringer i det pædagogiske arbejde.

Pladser: 7

Døgntilbud: 45653

Leder: Anne Marcussen

Antal ansatte: 11

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2014

Find vej