Bofællesskabet - Morsbøl Kollegiet

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Adresse

Bofællesskabet - Morsbøl Kollegiet
Morsbøl Skolevej 24
7200 Grindsted

Region: Syddanmark
Kommune: Billund
CVR nr.: 30624505

Om Bofællesskabet - Morsbøl Kollegiet

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15-30 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Morsbøl Kollegiet tager vi udgangspunkt i den unge og dennes situation. Vi tror på at alle har en god kerne og at alle kan flytte sig og udvikle sig, hvis de får den rette støtte. Vi tager udgangspunkt i den unges ressourcer og arbejder ud fra alt det der fungerer. Gennem positiv tilgang og en tryg relation kan vi sammen afdække, hvordan den unge bedst udvikler sig og hvilke rammer, der skal til for at sikre denne udvikling. Det er meget vigtigt for os at opbygge en god og tillidsfuld relation, hvor vi som voksne fremstår som åbne, troværdige og nærværende. Vi fungerer som rollemodeller for de unge og viser at vi tør tage ansvar, stille krav og sætte grænser/opbygge rammer for de unge. Det er målet på Morsbøl Kollegiet at opbygge et miljø, hvor det er tilladt at lave fejl og stå ved disse, så situationen kan vendes konstruktivt. Det er målet at de unge oplever en stabil base, hvor de har ro og mulighed for at være sig selv og finde redskaber til at udvikle sig.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 47.300

Andre sociale tilbud: Aftales individuelt

Opsigelsesvarsel: Månedenud + løbende

Leder: Dorthe Christensen

Visitationsansvarlig: Social Tilsyns Syd, tlf.: 72531900

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 7,15

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2007

Find vej