Bostedet Løvegård

Kontakt

Hovednummer: 4013 9006

Sikkermail: sikkerpost@lovegaard.dk

www.løvegård.dk

Adresse

Bostedet Løvegård
Løvegårdsvej 2
4270 Høng

Region: Sjælland
Kommune: Kalundborg
CVR nr.: 40705848

Om Bostedet Løvegård

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-40 i indskrivningsåret

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende tilgang Psykoterapeutisk tilgang

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 68927

Opsigelsesvarsel: løbende måned + en måned

Visitationsansvarlig: Charlotte Mogensen, tlf.: 40139006

Leder: Charlotte Mogensen

Bestyrelsesformand: Birgitte Haarh

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej