Kontakt

Hovednummer: 4013 9006

www.løvegård.dk

Adresse

Bostedet Løvegård
Løvegårdsvej 2
4270 Høng

Region: Sjælland
Kommune: Kalundborg
CVR nr.: 40705848

Om Bostedet Løvegård

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-40 i indskrivningsåret

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende tilgang Psykoterapeutisk tilgang.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 70719

Opsigelsesvarsel: løbende måned + en måned

Leder: Charlotte Mogensen

Visitationsansvarlig: Charlotte Mogensen, tlf.: 40139006

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2019

Find vej