Opholdsstedet Vejenhus ApS

Adresse

Opholdsstedet Vejenhus ApS
Stilundvej 25
6621 Gesten

Region: Syddanmark
Kommune: Vejen
CVR nr.: 43173375

Om Opholdsstedet Vejenhus ApS

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år

OBS: 12 - 23 år.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Social færdighedstræning Motiverende samtale (MI) Empowerment KRAP Dialektisk adfærdsterapi

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 8

Døgntilbud: 105.200

Opsigelsesvarsel: indværende mdr + 30 dage

Visitationsansvarlig: Connie Sandholm, tlf.: +4524775704

Leder: Connie Sandholm

Bestyrelsesformand: Lars M. Folkmann

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2022

Resume af standardbeskrivelse:

Vejenhus modtager unge piger fra 12-23 år, med psykiske og sociale problemstillinger i form af følelses-, adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder. Der er tale om unge piger der er særlig sårbare og ofte med emotionelle ustabile personlighedsstrukturer. De kan have svært ved at fungere i hverdagen og i menneskelige relationer. Det kan være unge piger som præsterer på et højt niveau i skolen men som har svært ved at forstå og begå sig i de sociale relationer, som derved skaber mistrivsel. De unge kan have et ustabilt selvbillede og identitetsfølelse, samt lavt selvværd. Der kan være forandringer i sindsstemningen såsom ned tryghed/depression, irritabilitet, angst, selvskadende adfærd i form af cutting og/eller suicidale tanker. Der kan også være tale om spiseproblematikker.

Find vej