Bostedet Vejenhus ApS

Kontakt

Hovednummer: +452 4775704

Hoved nr: 24806670

https://www.forenedecare.dk/bostedet-vejenhus/

Adresse

Bostedet Vejenhus ApS
Stilundvej 25
6621 Gesten

Region: Syddanmark
Kommune: Vejen
CVR nr.: 43173375

Om Bostedet Vejenhus ApS

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år

OBS: 16 - 23 år.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Social færdighedstræning Motiverende samtale (MI) Empowerment Response based practice Dialektisk adfærdsterapi

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 9

Visitationsansvarlig: Connie Sandholm, tlf.: +4524775704

Leder: Connie Sandholm

Bestyrelsesformand: Lars M. Folkmann

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2022

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej