Bostedet Vendelbo Lørslev

Kontakt

Hovednummer: 9898 2022

bostedetvendelbo.dk

Adresse

Bostedet Vendelbo Lørslev
Ugiltvej 880, Lørslev
9800 Brønderslev

Region: Nordjylland
Kommune: Brønderslev
CVR nr.: 31897750

Om Bostedet Vendelbo Lørslev

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • STU-uddannelse
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

SKIZOFRENI OG PERSONFORSTYRRELSER SAMT DOBBELTDIAGNOSER

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 81.500,-

Opsigelsesvarsel: LB.MD. + 1 MD.

Leder: Per Tvergaard

Bestyrelsesformand: Cai Møller

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2011

Resume af standardbeskrivelse:

Værdigrundlag, menneskesyn og målsætning.

”På Bostedet Vendelbo har vi et humanistisk menneskesyn, hvor behandlingen tager udgangspunkt i, at hvert menneske er unikt og har drømme og ønsker for sit eget liv. Vi tilstræber at skabe rammer, hvor den enkeltes muligheder og rettigheder sikres og giver plads til selvoplevelse, selvindsigt og i sidste instans plads til udvikling.”

Vi tager udgangspunkt i ressourcerne og potentialet i den enkelte og tror på, at forandring / udvikling er muligt i et fagligt kvalificeret rum. Det tilstræbes at udvikle nye og mere hensigtsmæssige samværsformer og strategier, således den enkeltes ressourcer udnyttes, selvfølelsen øges og selvstændigheden udvikles.

Vendelbos kultur er karakteriseret af rummelighed overfor beboernes værdier og livsform, så den enkelte beboer støttes til udvikling af sociale færdigheder og større grad af selvhjulpenhed. En støtte der løbende bliver tilpasset den enkeltes beboers ønsker, behov og ressourcer – gennem at:

 • være nænsom og respektfuld i en nærværende kontakt
 • rumme følelser, forstå reaktioner og handle fyldestgørende i forhold hertil
 • sætte fokus på her og nu
 • konfrontere selvdestruktiv adfærd
 • give omsorg og opmærksomhed
 • arbejde i et fagligt rum, hvor selvindsigt er betonet højt
 • naturlige og ægte relationer

Find vej