Kontakt

Hovednummer: 9330 3301

http://bostedet-viljen.dk

Adresse

bostedet viljen
sønderskovvej 240, Gåser
9362 Gandrup

Region: Nordjylland
Kommune: Aalborg
CVR nr.: 40488596

Om bostedet viljen

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: børn og unge i aldersgruppen 10 til 18 år med misbrugsproblematikker.

Hos Bostedet Viljen tilbyder vi et målrettet behandlingsforløb, som er nøje tilpasset det enkelte menneskes helt unikke personlighed, behov og problemstilling. Grundstenene i vores arbejde er en grundig socialpædagogisk indsats kombineret med den helt særlige terapeutiske tilgang. Vi arbejder ud fra et positivt ressource orienteret grundsyn. Vi tror på, at alle kan udvikle sig i en positiv retning, hvis de får den rette støtte, og ved så tidligt som muligt at klarlægge og styre det enkelte unge menneskes ressourcer. En indsats med fokus på den anerkendende tilgang som metode kan hjælpe de unge. Vi tager udgangspunkt i de unges ønsker, drømme, evner og ressourcer og støtter dem i at sætte sig mål - og nå dem.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 2905,07

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Leder: johan larsen

Visitationsansvarlig: johan larsen, tlf.: 93303301

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 16

Organisationstype: I/S

Oprettelsesår: 2019

Find vej