Botilbud Hedegaard

Kontakt

Hovednummer: 2936 0079

www.botilbudhedegaard.dk

Adresse

Botilbud Hedegaard
Holstebrovej 92
6900 Skjern

Region: M
Kommune: R
CVR nr.: 30293363

Om Botilbud Hedegaard

Tilbud:

 • 2
 • 4
 • 6
 • 7

Tillægsydelser:

 • 5
 • 9

Målgrupper:

 • 1
 • 2
 • 4
 • 6
 • 7
 • 10
 • 11
 • 14
 • 18

Diagnoser:

 • 12
 • 13
 • 16
 • 17
 • 18

Aldersgrupper:

 • 3
 • 4
 • 5

OBS: 17 -

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationspædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Ressourceorienteret tilgang Neuropædagogisk tilgang. Miljøterapeutisk tilgang low arrousal Low arrousal er en pædagogisk metode til at forsøge at undgå at mennesker bliver følelsesmæssigt og sensomotorisk overstimuleret og ender i konflikt. Alle fastansatte medarbejdere har været på kursus i low arrousal Ud fra den handleplan som kommunen har opstillet sammen med borger udarbejder vi i umiddelbart efter en indflytning, og i samarbejde med beboeren, en række forslag til konkrete mål. Forud for det årlige handleplansmøde, udarbejdes forandringskompasset, som dels viser den udvikling der har været, dels tydeliggør hvilke mål, der vil være relevante for den kommende periode. På det årlige handleplansmøde evalueres på de hidtidige mål, samt udvælges hvilke mål der skal have særligt fokus i det kommende år. Hvordan følger tilbuddet op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen? Vi evaluerer ved hjælp af forandringskompasset.

Pladser: 9

Ledige pladser dagstilbud: 1

Døgntilbud: 1742

Dagtilbud: 812,00

Opsigelsesvarsel: løbende mdr +1mdr.

Visitationsansvarlig: Hanne Højgaard / Peder Hyldahl, tlf.: 29360079

Leder: Hanne Højgaard

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: S

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej