Botilbud Hedegaard

Kontakt

Hovednummer: 2936 0079

www.botilbudhedegaard.dk

Adresse

Botilbud Hedegaard
Holstebrovej 92
6900 Skjern

Region: Midtjylland
Kommune: Ringkøbing-Skjern
CVR nr.: 30293363

Om Botilbud Hedegaard

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17 -

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationspædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Ressourceorienteret tilgang Neuropædagogisk tilgang. Miljøterapeutisk tilgang low arrousal Low arrousal er en pædagogisk metode til at forsøge at undgå at mennesker bliver følelsesmæssigt og sensomotorisk overstimuleret og ender i konflikt. Alle fastansatte medarbejdere har været på kursus i low arrousal Ud fra den handleplan som kommunen har opstillet sammen med borger udarbejder vi i umiddelbart efter en indflytning, og i samarbejde med beboeren, en række forslag til konkrete mål. Forud for det årlige handleplansmøde, udarbejdes forandringskompasset, som dels viser den udvikling der har været, dels tydeliggør hvilke mål, der vil være relevante for den kommende periode. På det årlige handleplansmøde evalueres på de hidtidige mål, samt udvælges hvilke mål der skal have særligt fokus i det kommende år. Hvordan følger tilbuddet op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen? Vi evaluerer ved hjælp af forandringskompasset.

Pladser: 9

Ledige pladser dagstilbud: 1

Døgntilbud: 1742

Dagtilbud: 812,00

Opsigelsesvarsel: løbende mdr +1mdr.

Leder: Hanne Højgaard

Visitationsansvarlig: Hanne Højgaard / Peder Hyldahl, tlf.: 29360079

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej