Botilbud Hedegaard

Kontakt

Hovednummer: 2936 0079

26736500: 26736500

www.botilbudhedegaard.dk

Adresse

Botilbud Hedegaard
Holstebrovej 92
6900 Skjern

Region: Midtjylland
Kommune: Ringkøbing-Skjern
CVR nr.: 30293363

Om Botilbud Hedegaard

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17 -

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationspædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Ressourceorienteret tilgang Neuropædagogisk tilgang. Miljøterapeutisk tilgang low arrousal Low arrousal er en pædagogisk metode til at forsøge at undgå at mennesker bliver følelsesmæssigt og sensomotorisk overstimuleret og ender i konflikt. Alle fastansatte medarbejdere har været på kursus i low arrousal Ud fra den handleplan som kommunen har opstillet sammen med borger udarbejder vi i umiddelbart efter en indflytning, og i samarbejde med beboeren, en række forslag til konkrete mål. Forud for det årlige handleplansmøde, udarbejdes forandringskompasset, som dels viser den udvikling der har været, dels tydeliggør hvilke mål, der vil være relevante for den kommende periode. På det årlige handleplansmøde evalueres på de hidtidige mål, samt udvælges hvilke mål der skal have særligt fokus i det kommende år. Hvordan følger tilbuddet op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen? Vi evaluerer ved hjælp af forandringskompasset.

Pladser: 9

Ledige pladser dagstilbud: 1

Døgntilbud: 1742

Dagtilbud: 812,00

Opsigelsesvarsel: løbende mdr +1mdr.

Visitationsansvarlig: Hanne Højgaard / Peder Hyldahl, tlf.: 29360079

Leder: Hanne Højgaard

Bestyrelsesformand: Bodil Nissen

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

Beskrivelse af målgruppen På Hedegaard har vi 2 afdelinger med følgende målgrupper: afd. 1 Målgruppen er udviklingshæmmede som er mellem 17 og 55 år, og som har social og psykiske problemstillinger, som gør at de kan være svære, at rumme i andre tilbud eller som gør, at der kan være risiko for at de begår handlinger, der kan medføre en strafferetlig foranstaltning, eller som allerede er idømt en strafferetlig foranstaltning jf. straffelovens § 68 , type 4 og 5 domme. Målgruppen er kendetegnet ved ofte at have en baggrund/opvækst præget af svigt, skift, misbrug eller vold. Hedegaard modtager ikke aktive misbrugere af alkohol eller euforiserende stoffer. afd. 2 Er stort set identisk med ovenstående målgruppe, aldersgruppen er mellem 17 og 55 år. Men de bygningsmæssige rammer giver mulighed for beboerne i denne afdeling kan dog have en større spændvidde i forhold til støttebehov. Her kan borgeren enten have brug for en støtte som er næsten identisk med den som leveres i afdeling 1.

Find vej