Botilbuddet på Lindersvold

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 2274 2868

www.botilbud-lindersvold.dk

Adresse

Botilbuddet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5 A
4640 Fakse

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 27403573

Om Botilbuddet på Lindersvold

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-29

Relationsdannelse, anerkendelse, Low aroulsal, mentalisering, fælles tredje, osv.

Pladser: 12

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: fra kr. 55.788 § 107

Andre sociale tilbud: fra kr. 68.544 § 108

Opsigelsesvarsel: Løbende måned plus en måned

Leder: Susan Henriksen

Visitationsansvarlig: Susan Henriksen, tlf.: 22742868

Antal ansatte: 14

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2001

Find vej