Adresse

Botilbuddet Stjerneskud
Præstegårdsvej 10, Ugilt
9800 Hjørring

Region: Nordjylland
Kommune: Hjørring
CVR nr.: 30663071

Om Botilbuddet Stjerneskud

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-+85 år

Målgruppen. Målgruppen omfatter udviklingshæmmede i lettere eller middelsvær grad fra 18 år. Generelt for gruppen er, at de er marginaliseret mennesker, der har svært ved at tilpasse sig samfundets normer med deres sociale – og adfærdsmæssige handicaps. Beboeren har en forsinket eller mangelfuld udvikling af kognitive, sproglige motoriske og sociale evner og færdigheder. Målgruppen kan omfatte. Beboere med kognitive udfordringer. Dette ses bl.a. ved personlighed forstyrrelser, depressioner, epilepsi, skizofrenilignende træk, ikke diagnosticeret psykiske problemer, mentalt retarderet, sent udviklede, debile og imbecile, ADHD- adfærd, specifikt angst, svage sociale kompetencer og relationer, manglende egenomsorg, motoriske vanskeligheder, doms anbragte der falder inden for målgruppen. Pædagogiske teorier. Vores teoretiske grundlag bygger på KRAP, Jean Piaget, Axel Honnet og Vygotsky.

Pladser: 20

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: § 107- 64.027

Dagtilbud: § 104- 14.965

Andre sociale tilbud: § 108 - 64.027

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned

Leder: Tina Struve-Poulsen

Visitationsansvarlig: Tina Struwe-Poulsen, tlf.: 60167641

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 14

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2007

Find vej