Botilbuddet Stjerneskud

Kontakt

Hovednummer: 6016 7641

Afdelingsleder : 28929011
Botilbuddet: 26143063

www.botilbuddet-stjerneskud.dk

Adresse

Botilbuddet Stjerneskud
Præstegårdsvej 10, Ugilt
9800 Hjørring

Region: Nordjylland
Kommune: Hjørring
CVR nr.: 30663071

Om Botilbuddet Stjerneskud

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-+85 år

Målgruppen. Målgruppen omfatter udviklingshæmmede i lettere eller middelsvær grad fra 18 år. Generelt for gruppen er, at de er marginaliseret mennesker, der har svært ved at tilpasse sig samfundets normer med deres sociale – og adfærdsmæssige handicaps. Beboeren har en forsinket eller mangelfuld udvikling af kognitive, sproglige motoriske og sociale evner og færdigheder. Målgruppen kan omfatte. Beboere med kognitive udfordringer. Dette ses bl.a. ved personlighed forstyrrelser, depressioner, epilepsi, skizofrenilignende træk, ikke diagnosticeret psykiske problemer, mentalt retarderet, sent udviklede, debile og imbecile, ADHD- adfærd, specifikt angst, svage sociale kompetencer og relationer, manglende egenomsorg, motoriske vanskeligheder, doms anbragte der falder inden for målgruppen. Pædagogiske teorier. Vores teoretiske grundlag bygger på KRAP, Jean Piaget, Axel Honnet og Vygotsky.

Pladser: 20

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: § 107- 61.430

Dagtilbud: § 104- 14.359

Andre sociale tilbud: § 108 - 59.469

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned

Visitationsansvarlig: Tina Struwe-Poulsen, tlf.: 60167641

Leder: Tina Struve-Poulsen

Bestyrelsesformand: Mette Buus Pedersen

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 14

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej