Kontakt

Hovednummer: 5326 8240

www.dsternen.dk

Adresse

Dagskolen Ternen
Jydebjergvej 7
3230 Græsted

Region: Hovedstaden
Kommune: Gribskov
CVR nr.: 28539754

Om Dagskolen Ternen

Tilbud:

 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 6-17

Pædagogiske metoder Ternen arbejder ud fra et fundament af neurologisk forståelse. Vi arbejder med den opdelte hjerne og bruger neurologisk forståelse (specifikt tager vi udgangspunkt i Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) udviklet af Dr. Bruce Perry og Childtrauma Academy) som en del af det sundhedsvidenskabelige og neuropsykologiskefundament vores pædagogiske og læringsfaglige indsats hviler på. Pædagogisk arbejder vi med udgangspunkt i relationsfremmende indsatser som ICDP af Karsten Hundeide, AI og det fælles 3. Derudover benytter vi en systemisk- narrativ tilgang til den socialpædagogiske ind­sats. Vi ser altså både på de mønstre og strukturer, der er i og omkring barnet samtidig med, at vi er nysgerrige på barnets historie og italesættelse af sig selv. Der laves en individuel plan for arbejdet med det enkelte barn. Vi møder barnet positivt og med glæde. Vi fokuserer på barnets muligheder og succeser og forsøger hele tiden at vise veje til bedre trivsel.

Pladser: 40

Ledige pladser dagstilbud: 1

Dagtilbud: 53.865,16

Opsigelsesvarsel: lbn md + 1 mdr

Leder: Mads Unger Mikkelsen

Visitationsansvarlig: Mads Unger Mikkelsen, tlf.: 61160807

Antal ansatte: 38

Fuldtidsstillinger: 27

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2005

Find vej