Adresse

Damkjærgård
Berlin 17
5463 Harndrup

Region: Syddanmark
Kommune: Middelfart
CVR nr.: 63500410

Om Damkjærgård

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: Aldersgruppe 7-25

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Adfærdsterapeutisk tilgang - Anerkendende tilgang - De Små Skridt - Kognitiv tilgang - Relationspædagogisk tilgang - Empowerment-tilgang - Ressourceorienteret tilgang- Social læringstilgang - Strukturpædagogisk tilgang- Systemisk tilgang- Social færdighedstræning- Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)- Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry).

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: 67.500

Andre sociale tilbud: incl. ekstra pædagogstøtte 84.400 , Akutplads

Opsigelsesvarsel: Måneden ud + efterfølgende måned.

Leder: Karina Krarup

Visitationsansvarlig: Karina Krarup, tlf.: 23833470

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1993

Find vej