Den Socialfaglige Organisation

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 6167 1768

www.densocialfaglige.dk

Adresse

Den Socialfaglige Organisation
Bobjergvej 29
5771 Stenstrup

Region: Syddanmark
Kommune: Faaborg-Midtfyn
CVR nr.: 40217312

Om Den Socialfaglige Organisation

Tilbud:

  • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
  • Midlertidige botilbud § 107
  • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

  • Seksuelt krænket problematik
  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 17 +

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi specialiserer os i at lave særligt tilpassede botilbud indenfor voksen handicap området, til borgere der har en så problemskabende adfærd eller så komplekse problemstillinger at de ikke kan rummes på de ordinære botilbud. Vi er kendt for at lave tilpassede løsninger til yderst konkurrence dygtige priser. Vi kan lave akut visitationer.

Pladser: 12

Leder: Asger Hvid

Visitationsansvarlig: Christina Røschmann, tlf.: 61483833

Fuldtidsstillinger: 3

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2023

Find vej