Drosthuset Glostrup

Kontakt

Hovednummer: 3027 9764

www.drosthusene.dk

Adresse

Drosthuset Glostrup
Siestavej 8
2600 Glostrup

Region: Hovedstaden
Kommune: Glostrup
CVR nr.: 19178749

Om Drosthuset Glostrup

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-50

Glostrup Drosthuset Glostrup er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne, der har behov for støtte og omsorg i hverdagen. Drosthuset Glostrup er oprettet i 1996.    Formål Formålet med et ophold i Drosthuset er at støtte op om beboerens egne ressourcer med henblik på, at pågældende i så stor udstrækning, som muligt kan blive i stand til at drage omsorg for sig selv, mestre et socialt liv og på den måde tage ansvar for eget liv. Støtten består blandt andet i dagligt socialt samvær, tilbud om ugentlige samtaler om beboerens problemstillinger, støtte til eksempelvis madlavning, ledsagelse ved indkøb samt ved opstart af nye aktiviteter (uddannelse, sport mv.).   Drosthusets tilbud og aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes interesser, ønsker og behov. Herudover deltager medarbejderne i de fælles aktiviteter, som beboerne beslutter på husmøderne, f.eks. fælles ferieture, 1-dags udflugter, fester, undervisning i huset eller andre ting, som beboerne kunne ønske.  

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 46.345

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Leder: Bo Andersen

Bestyrelsesformand: Birgitte Jacobsen

Antal ansatte: 4

Fuldtidsstillinger: 4

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1996

Resume af standardbeskrivelse:

I Drosthus Glostrup er der p.t. 1 ledig pladser

Vi er et lille trygt og hjemligt botilbud for beboere med socialpsykiatriske lidelser. Stedets trygge rammer skaber grobund for godt social samvær beboerne hinanden imellem. Vi har foukus på at gøre beboeren så selvhjulpen som muligt, således beboeren kan komme videre ud i egen bolig og leve et selvstændigt liv. Omdrejningspunktet er derfor træning i almindelig daglig livsførelse (ADL). Dette gør vi med en miljøterapeutisk og recovery understøttende tilgang. Alle medarbejdere er uddannet og efteruddannet. I huset anvendes kun faste vikarer, der ligeledes er uddannet.

For mere info se www.drosthusene.dk

Find vej