Kontakt

Hovednummer: 3027 9764

www.drosthusene.dk

Adresse

Drosthuset Glostrup
Siestavej 8
2600 Glostrup

Region: Hovedstaden
Kommune: Glostrup
CVR nr.: 19178749

Om Drosthuset Glostrup

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-60

Glostrup Drosthuset Glostrup er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne, der har behov for støtte og omsorg i hverdagen. Drosthuset Glostrup er oprettet i 1996. Formål Formålet med et ophold i Drosthuset er at støtte op om beboerens egne ressourcer med henblik på, at pågældende i så stor udstrækning, som muligt kan blive i stand til at drage omsorg for sig selv, mestre et socialt liv og på den måde tage ansvar for eget liv. Støtten består blandt andet i dagligt socialt samvær, tilbud om ugentlige samtaler om beboerens problemstillinger, støtte til madlavning, ledsagelse ved indkøb samt ved opstart af nye aktiviteter (uddannelse, sport mv.). Drosthusets tilbud og aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes interesser, ønsker og behov. Herudover deltager medarbejderne i de fælles aktiviteter, som beboerne beslutter på husmøderne, f.eks. fælles ferieture, 1-dags udflugter, fester, undervisning i huset eller andre ting, som beboerne kunne ønske.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 52.447

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Leder: Bo Andersen

Antal ansatte: 5

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1996

Find vej