Kontakt

Hovednummer: 3177 6741

www.storskoven.com

Adresse

DSI Storskoven
Storskovvej 17
5690 Tommerup

Region: Syddanmark
Kommune: Assens
CVR nr.: 29032394

Om DSI Storskoven

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Tillægsydelser:

 • Kontaktperson (§ 32)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Vi modtager unge fra 12-27 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Storskovens målgruppe er samfundets mest sårbare og udsatte unge Det er derfor vigtigt for os, at udgøre et pædagogisk alternativ for netop de unge. Vi arbejder ud fra en individuel tilrettelagt udviklingsplan, der tager afsæt dels den i eksisterende handleplan og den relation vi opbygger til den unge. Vi arbejder med udgangspunkt i den unges kompetencer og nærmeste udviklingszone. I mødet med de unge skal vi træde ind ligeværdigt og uden forbehold, forudfattede domme og bedreviden. Vi skal med lyttende åbenhed, indføling og indlevelsesevne stille vores “mere-forståen” til tjeneste for den unges “egen forståen” af sin situation, sine behov, udsigter og handlemuligheder. Anerkendelse handler om at gøre den unge synlig og betragte ham som ligeværdig interventionspartner. Ligeværdighed betyder ikke nødvendigvis, at man er ligestillet, men at man er ligeværdige parter i relationen.

Pladser: 34

Ledige pladser dagstilbud: 4

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 87410 og 98399

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned

Leder: Mikkel Røssel

Visitationsansvarlig: Mikkel Røssel, tlf.: 31776741

Antal ansatte: 81

Fuldtidsstillinger: 60,9

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2005

Find vej