Dueslaget Opholdssted for børn og unge

Adresse

Dueslaget Opholdssted for børn og unge
Byager 31 A
4330 Hvalsø

Region: Sjælland
Kommune: Lejre
CVR nr.: 15722673

Om Dueslaget Opholdssted for børn og unge

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: Godkendt til aldersgruppen 12-17 år. Med mulighed for efterværn 18-22 år Med

Dueslaget modtager unge mellem 12 og 17 år med: • Personlighedsforstyrrelser (borderline personlighedsforstyrrelser, skizoide og skizotypiske sindslidelser, dissociative forstyrrelser m.fl.). • Tilknytningsforstyrrelser • Autismespektrumforstyrrelser • ADHD Dueslaget har ligeledes erfaring med børn og unge med alvorlige følelsesmæssige vanskeligheder, hvor diagnosen endnu er uafklaret. Unge med disse psykiske problemstillinger vil ofte præsentere sig med depressive symptomer, angst, selvskadende adfærd samt perioder med psykotiske symptomer. Dueslaget modtager ikke unge med massive misbrugs- og voldsproblematikker og heller ikke unge med vedvarende psykoser.

Pladser: 7

Ledige pladser dagstilbud: 2

Døgntilbud: 95.286,45 inkl moms

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 1 mdr

Leder: Sindy Flengmark

Visitationsansvarlig: Sindy Flengmark, tlf.: 20955010

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 7,7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1991

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej