Bostedet Dyssemosen

Adresse

Bostedet Dyssemosen
Dyssemosevej 9
4760 Vordingborg

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 26634989

Om Bostedet Dyssemosen

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Autisme

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-

Neuropædagogiske tilgang

Pladser: 8

Ledige pladser dagstilbud: 1

Døgntilbud: 74.335(grundtakst)

Dagtilbud: 30000 (grundtakst)*-

Opsigelsesvarsel: 2 mdr

Visitationsansvarlig: Gitte Helles, tlf.: 55382055

Leder: Gitte Helles

Bestyrelsesformand: Peter Bilde

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

Dyssemosen har egen beskæftigelse, som går ud på at bruge naturen og landbruget som det pædagogiske værktøj, til at fremme borgernes interesse for oplevelsen af at se og høste frugterne af deres arbejde med jorden og dyrene, på det niveau som de hver især kan deltage på.

Borgerne er på beskæftigelsestilbud, hvor de passer et lille landbrug med tilhørende jord, samt to drivhuse, en mindre dyrebestand af fjerkræ, grise, får og heste. Til stedet hører også et værksted/lade, hvor der er mulighed for forskellige arbejdsopgaver, med f.eks. renovering og vedligeholdelse af maskiner, malerarbejde mm.

Køkkenhave hvor høsten tilberedes i eget køkken og spises til diverse måltider.

Der etableres forskellige aktiviteter så som musik og malerskole, hvor lærer købes udefra og kommer til Dyssemosen.

Er også i gang med at etablere en stor motionsplads på stedet.

Find vej