Egedal

Kontakt

Hovednummer: 5965 6016

Mobiltelefon: 59656016

egedal.nu

Adresse

Egedal
Tinghøjvej, 8
4534 Hørve

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 15658339

Om Egedal

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Fra 15 år

Egedals primære opgave Egedals primære opgave er at tilrettelægge et systematisk og gennemtænkt miljø, der giver de unge mulighed for at arbejde med egen udvikling. Herunder at få mulighed for at udvikle sunde ressourcer og opnå større indsigt i og accept af egne vanskeligheder. Opgaven er ligeledes at støtte den unge i fortsat at udvikle meningsfulde relationer til omverdenen og til en højere grad af selvstændighed, der skal ruste den unge til at kunne leve et godt liv og blive en aktiv del af samfundet - socialt og arbejdsmæssigt. Endvidere er Egedals opgave at indgå i et konstruktivt samarbejde med de unges forældre og den anbringende myndighed, især med henblik på planlægning af rammerne omkring den unges anbringelse, samt planlægning af den fremtidige behandling. Alt dette forudsætter en teoriforankring af de sociale, materielle og ressourcemæssige forhold i overensstemmelse med vores målgruppe.

Pladser: 14

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 89577

Dagtilbud: 12800

Andre sociale tilbud: 24000

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Leder: Fonden Egedal

Bestyrelsesformand: Simo Købe

Antal ansatte: 25

Fuldtidsstillinger: 14

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1978

Resume af standardbeskrivelse:

Egedal blev grundlagt af Helle og Henning Ravn i 1978 og har dermed eksisteret i mere end 30 år. I 1995 ændrede stedet målgruppen og udviklede og implementerede et omfattende pædagogisk/psykologisk tilbud til unge med alvorlige psykiske lidelser.

At forholde sig til og leve med en psykisk lidelse er yderst belastende. Det er ofte svært at holde fokus i livet og opretholde en almindelig hverdag. På Egedal får unge med svære livsbetingelser mulighed for at arbejde med egen udvikling på forskellige niveauer. Vores erfaringer viser, at et miljøterapeutisk behandlingsforløb giver mulighed for udvikling. Gennem tryghed og genkendelighed får de unge med indre kaos og manglende struktur, færdigheder, der gør dem i stand til at føle tilfredshed med eget liv og til at kunne deltage aktivt i samfundet. På Egedal tager vi udgangspunkt i den unges aktuelle livssituation.

For at imødekomme den unges udviklingsbehov, tilbydes et individuelt tilrettelagt forløb, som skal være forståelig og meningsfuldt for den unge selv. Vi skaber et forudsigeligt, rummeligt og nærværende miljø, med mulighed for at vise ressourcer og vanskeligheder.

Vi giver de unge mulighed for at være en del af et hjem og en gruppe. Med respekt og forståelse for det at være ung i dag, bliver målgruppen en del af et fællesskab, hvor der skabes relationer, hvor der er mulighed for at tænke og forholde sig til sig selv og til andre på helt nye måder.

På Egedal har vi ansat en psykiater som har jævnlige samtaler med alle unge og psykolog som tilbyder psyko-terapeutiskeforløb for de unge som kan profitere af dette.

Find vej