Kontakt

Hovednummer: 5965 6016

egedal.nu

Adresse

Egedal
Tinghøjvej, 8
4534 Hørve

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 15658339

Om Egedal

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Fra 15 år

Egedals primære opgave Egedals primære opgave er at tilrettelægge et systematisk og gennemtænkt miljø, der giver de unge mulighed for at arbejde med egen udvikling. Herunder at få mulighed for at udvikle sunde ressourcer og opnå større indsigt i og accept af egne vanskeligheder. Opgaven er ligeledes at støtte den unge i fortsat at udvikle meningsfulde relationer til omverdenen og til en højere grad af selvstændighed, der skal ruste den unge til at kunne leve et godt liv og blive en aktiv del af samfundet - socialt og arbejdsmæssigt. Endvidere er Egedals opgave at indgå i et konstruktivt samarbejde med de unges forældre og den anbringende myndighed, især med henblik på planlægning af rammerne omkring den unges anbringelse, samt planlægning af den fremtidige behandling. Alt dette forudsætter en teoriforankring af de sociale, materielle og ressourcemæssige forhold i overensstemmelse med vores målgruppe.

Pladser: 14

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 89577

Dagtilbud: 12800

Andre sociale tilbud: 24000

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Leder: Fonden Egedal

Antal ansatte: 25

Fuldtidsstillinger: 14

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1978

Find vej