Emmedsbo Mølle

Kontakt

Hovednummer: 2613 1397

Forstander Rebekka Kristiansen: 26131397

emmedsbomoelle.dk

Adresse

Emmedsbo Mølle
Kristrup Møllevej 6a
8960 Randers SØ

Region: Midtjylland
Kommune: Favrskov
CVR nr.: 16141771

Om Emmedsbo Mølle

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15-25

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Strukturpædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Ressourceorienteret tilgang Kognitiv tilgang Relationspædagogisk tilgang Miljøterapeutisk tilgang

Pladser: 7

Døgntilbud: 86.975/80.004

Andre sociale tilbud: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: LB. måned + en måned

Visitationsansvarlig: Rebekka Kristiansen, tlf.: +45 26 13 13 97

Leder: Rebekka Kristiansen

Bestyrelsesformand: Lars Haugaard

Antal ansatte: 24

Fuldtidsstillinger: 13

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1992

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej