Kontakt

Hovednummer: 2613 1397

emmedsbomoelle.dk

Adresse

Emmedsbo Mølle
Kristrup Møllevej 6a
8960 Randers SØ

Region: Midtjylland
Kommune: Randers
CVR nr.: 16141771

Om Emmedsbo Mølle

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15-25

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Strukturpædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Ressourceorienteret tilgang Kognitiv tilgang Relationspædagogisk tilgang Miljøterapeutisk tilgang.

Pladser: 7

Døgntilbud: 89.640/87.577

Dagtilbud: 2.947

Andre sociale tilbud: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: LB. måned + en måned

Leder: Rebekka Kristiansen

Visitationsansvarlig: Rebekka Kristiansen, tlf.: +45 26 13 13 97

Antal ansatte: 27

Fuldtidsstillinger: 16

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1992

Find vej