Ethos-bosted

Kontakt

Hovednummer: 2818 1976

Janne Grosmann : 28181976
Anni Christensen: 40882794

ethos-social@mail.dk

Adresse

Ethos-bosted
Thorsmosealle 15
3200 Helsinge

Region: Hovedstaden
Kommune: Gribskov
CVR nr.: 33955480

Om Ethos-bosted

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Vigtigst at man er fyldt 18 år

Tilbuddet er et helhedstilbud der henvender sig til borgere med varige psykiske funktionsnedsættelser og som ikke, med baggrund i deres adfærd, kan være i tilbud med andre borgere. Vi vil også kunne betjene borgere, der har senhjerneskade, psykiatriske diagnoser herunder autisme samt sansehandicap. Vi dækker bredt, men fællesnævneren er at man ikke kan bo sammen med andre og har brug for en fast struktur. Socialfaglig metode tager udgangspunkt i Neuropædagogisk metode, samt elementer fra Teacch. Støtten gives fx ved, at der anvendes visualisering, fx billeder af aktiviteter, og skemaer for hver dag, aktivitet, uge, måned. Vi vil skabe en hverdag, hvor vi kompenserer bedst muligt med de funktionsnedsættelser og diagnoser, der måtte være. Vi laver udredning og arbejder med de udviklingsmuligheder, der er, for at give indhold og livskvalitet og for med tiden at kunne bo i passende botilbud med andre. Målet for borgeren er at forebygge at personen bliver utryg, angst eller aggressiv.

Pladser: 5

Opsigelsesvarsel: løbende mdr +1 måned

Leder: Janne Grosmann

Bestyrelsesformand: Jakob Brøndum

Antal ansatte: 23

Fuldtidsstillinger: 23

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2011

Resume af standardbeskrivelse:

Ud fra neuro pædagogiske screening tilpasses krav til dagligdagen således, at der vil være mulighed for en langsigtet udvikling i forhold til adfærd. Dette sikres gennem særligt tilpassede rammer og struktur. Dagligdagen kan evt visualiseres med dagstruktur, samt anvisninger af hvad der skal ske (forudsigelighed).

Vi vil arbejde med, at borgeren føler sig tryg i sociale sammenhænge. Dette vil vi gøre, ved at deltagelse i sociale arrangementer med andre borgere, eksempelvis musik arrangementer og deltage i kulturelle aktiviteter. Aktiviteterne vil blive tilrettelagt ud fra borgerens ønske og ressourcer. Måltider vil være en  del af det, at  føle sig tryg i sociale sammenhænge, det vil være vægtet at   måltider indtages  sammen med medarbejderen.

Vi har stor succes med denne tilgang,  vores erfaring er at  borgeren føler sig tryg og falder til ro i disse rammer. Vi vægter samarbejdet med såvel pårørende og handlekommune højt.

Find vej