Ethos-bosted

Kontakt

Hovednummer: 4088 2794

ethos-social@mail.dk

Adresse

Ethos-bosted
Thorsmoseallé 15
3200 Helsinge

Region: Hovedstaden
Kommune: Gribskov
CVR nr.: 33955480

Om Ethos-bosted

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Vigtigst at man er fyldt 18 år

Tilbuddet er et helhedstilbud der henvender sig til borgere med varige psykiske funktionsnedsættelser og som ikke, med baggrund i deres adfærd, kan være i tilbud med andre borgere. Vi vil også kunne betjene borgere, der har senhjerneskade, psykiatriske diagnoser herunder autisme samt sansehandicap. Vi dækker bredt, men fællesnævneren er at man ikke kan bo sammen med andre og har brug for en fast struktur. Socialfaglig metode tager udgangspunkt i Neuropædagogisk metode, samt elementer fra Teacch. Støtten gives fx ved, at der anvendes visualisering, fx billeder af aktiviteter, og skemaer for hver dag, aktivitet, uge, måned. Vi vil skabe en hverdag, hvor vi kompenserer bedst muligt med de funktionsnedsættelser og diagnoser, der måtte være. Vi laver udredning og arbejder med de udviklingsmuligheder, der er, for at give indhold og livskvalitet og for med tiden at kunne bo i passende botilbud med andre. Målet for borgeren er at forebygge at personen bliver utryg, angst eller aggressiv.

Pladser: 6

Opsigelsesvarsel: løbende mdr +1 måned

Leder: Anni Christensen

Antal ansatte: 23

Fuldtidsstillinger: 23

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2011

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej