Kontakt

Hovednummer: 5932 4450

www.nynorremark.dk

Adresse

Fonden Ny Nørremark
Sonnerupvej 40
4060 Kirke Såby

Region: Sjælland
Kommune: Lejre
CVR nr.: 13081042

Om Fonden Ny Nørremark

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Fra 11 og op

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Ny Nørremark er et specialiseret neuropædagogisk botilbud, der tilstræber en tydelig systematisk tilgang i indsatsen. Personalet præsenteres for den nyeste neuropædagogiske teori og forskning af vores eksterne eksperter igennem supervision og kurser. Alle medarbejdere arbejder derfor også under metodetvang hvilket sikre en ensartet faglig tilgang til de unge. Der arbejdes med klare mål for de unges ophold og indsatsen dokumenteres systematisk i Planner4You.

Pladser: 10

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Fra 71.277,30

Dagtilbud: Individuel

Andre sociale tilbud: Individuel

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr + 30 dag

Leder: Jan Bartholomæussen

Visitationsansvarlig: Christoph Bromberg, tlf.: 28511160

Antal ansatte: 25

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1983

Find vej