Familiecentret Ll. Nørremark

Kontakt

Hovednummer: 5932 4450

Faglig Leder: 24900361
Adm. Chef: 21557597

www.lillenorremark.dk

Adresse

Familiecentret Ll. Nørremark
Nørremarksvej 18
4572 Nørre Asmindrup

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 13081042

Om Familiecentret Ll. Nørremark

Tilbud:

 • Skoler
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • STU-uddannelse
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 11-25 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Familiecentret Li. Nørremark er et specialiseret neuropædagogisk behandlingssted, hvor der tilstræbes en tydelig systematik i indsatsen. Alle medarbejdere følger de samme retningslinjer og benytter de samme faglige metoder i tilgangen til de unge. Leder beskriver at der er metodetvang dvs. at de metoder Bakkedal ApS eller Hjerneskadecentret udstikker for den enkelte unge følges. Der arbejdes med klare mål for de unges ophold, og indsatsen dokumenteres systematisk i Planer4you.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Fra 68092

Dagtilbud: Individuel

Andre sociale tilbud: Individuel

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr + 30 dag

Visitationsansvarlig: Michael Jensen, tlf.: 24900361

Leder: Jan Bartholomæussen

Bestyrelsesformand: Jakob Schiøtt

Antal ansatte: 25

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1983

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej