Fonden Ny Nørremark

Kontakt

Hovednummer: 5932 4450

www.nynorremark.dk

Adresse

Fonden Ny Nørremark
Sonnerupvej 40
4060 Kirke Såby

Region: Sjælland
Kommune: Lejre
CVR nr.: 13081042

Om Fonden Ny Nørremark

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Fra 11 og op

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Ny Nørremark er et specialiseret neuropædagogisk botilbud, der tilstræber en tydelig systematik tilgang i indsatsen. Alle medarbejdere følger de samme retningslinjer og benytter de samme faglige metoder i tilgangen til de unge. Visitationsansvarlig Christoph Bromberg, beskriver at der er metodetvang dvs. at de metoder Neuropsykolog, Marianne Verdel udstikker for den enkelte unge følges. Der arbejdes med klare mål for de unges ophold, og indsatsen dokumenteres systematisk i Planer4you.

Pladser: 10

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Fra 71.277,30

Dagtilbud: Individuel

Andre sociale tilbud: Individuel

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr + 30 dag

Visitationsansvarlig: Michael Højgaard Jensen, tlf.: 24900361

Leder: Jan Bartholomæussen

Antal ansatte: 25

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1983

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej