Familieinstitutionen Topshøj

Kontakt

Hovednummer: 5783 1221

Mobil skoleleder: 26111121

www.topshøj.dk

Adresse

Familieinstitutionen Topshøj
Topshøjvej 60
4180 Sorø

Region: Sjælland
Kommune: Sorø
CVR nr.: 15554746

Om Familieinstitutionen Topshøj

Tilbud:

 • Skoler
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: Den skolepligtige alder

Undervisning og behandling af børn og unge med adfærds, følelsesmæssige eller emotionelle forstyrrelser, med inddragelse af familien i et tæt samarbejde. Supervision af plejeforældre og opholdssteder. Da alle børn og familier er forskellige og har individuelle værdier for, hvad der kendetegner det gode liv, kan det være svært at sætte specifikke parametre op for, hvad der karakteriserer et vellykket forløb på Topshøj. Målene for den enkelte elev og den enkelte familie søges derfor altid afklaret i samråd med forældrene og den henvisende myndighed ved visitationen. Generelle mål: - Flere handlemuligheder end tidligere i forhold til centrale problemstillinger - En større skolefaglig kunnen - En mere sikker identitetsfornemmelse - En større social inklusion i form af at indgå i flere relationer og fællesskaber - Flere færdigheder i forhold til at håndtere kommende udfordringer - En plan for undervisningsmuligheder og uddannelsesveje fremover

Pladser: 24

Dagtilbud: 44.000

Opsigelsesvarsel: måneden ud + 1 måned

Antal lukkedage: 156

Leder: Christian Kragh Pedersen

Bestyrelsesformand: Jannike Fogh

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 14,5

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1987

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej