Fanefjord (Fællesskabet Fanefjord Fond)

Kontakt

Hovednummer: 6120 4173

www.fanefjord-fond.dk

Adresse

Fanefjord (Fællesskabet Fanefjord Fond)
Storegade 6
4780 Stege

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 41332328

Om Fanefjord (Fællesskabet Fanefjord Fond)

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18

Opholdsstedet Fanefjord er normeret og godkendt til seks pladser og seks medarbejdere. Derudover er der en separat botrænings-afdeling som er normeret og godkendt til tre pladser inklusiv §107 Det er et af de ældste opholdssteder i Danmark og har eksisteret siden 1985. Fanefjord er bemandet med to voksne i eftermiddags- og aftentimerne og en sovende nattevagt. Fanefjord har åbent alle årets dage. Uddannelsesmæssigt er personalegruppen bredt sammensat med hovedvægt på pædagogisk uddannede. Fanefjords personale modtager supervision hver 14. dag af ekstern supervisor. Målgruppe: Fanefjord er opholdssted for børn og unge fra 12-18 år med mulighed for forlængelse til 23 år med sociale, emotionelle, familiemæssige, neurologiske og/eller psykiske vanskeligheder eller diagnoser såsom ADHD. Fanefjord modtager både drenge og piger. Udgangspunktet for den pædagogiske indsats er i alle tilfælde grundlæggende baseret på en anerkendende tilgang til de unge.

Pladser: 9

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 74.948-/måneden pr. 1. januar 2023

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: lb md+ 1

Leder: Jesper Kronborg

Visitationsansvarlig: Jesper Kronborg, tlf.: 55 86 12 98 / 61 20 41 73

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1972

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej