Fønix ApS

Kontakt

Hovednummer: 9823 5566

www.fonixvv.dk

Adresse

Fønix ApS
Østbakken 1
9460 Brovst

Region: Nordjylland
Kommune: Jammerbugt
CVR nr.: 36945559

Om Fønix ApS

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • STU-uddannelse
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17 år og op efter

Vi har en psykiater tilknyttet, som kommer hver mandag og har samtaler med beboerne.

Pladser: 23

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 97.577

Dagtilbud: 25.003

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dg

Visitationsansvarlig: Alex Poulsen, tlf.: 41 90 56 51

Leder: Alex Poulsen

Bestyrelsesformand: Morten Jacobsen

Antal ansatte: 30

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1973

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej