Fonden aflastningshjemmet Egehøj

Kontakt

Hovednummer: 8642 3055

www.egehoej.dk

Adresse

Fonden aflastningshjemmet Egehøj
Egehøjvej 21
8960 Randers

Region: Midtjylland
Kommune: Randers
CVR nr.: 26278562

Om Fonden aflastningshjemmet Egehøj

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Fysiske handikap
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: Fra 3 - 18 år

Egehøj er et aflastningstilbud til forældre med børn eller unge i alderen 3 - 18 år med betydelig eller varig nedsat funktionsevne. De primære handicapområder falder indenfor spekteret af børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse som autisme, ADHD og psykisk udviklingshæmning. Vi arbejder ud fra ICDP i vores pædagogiske tilgang samt Low arousal i vores eventuelle konflikt nedtrapninger.

Pladser: 13

Ledige pladser dagstilbud: 3

Ledige pladser døgntilbud: 7

Døgntilbud: 2216 kr pr døgn

Opsigelsesvarsel: løbende måned plus 30 dage

Leder: Laila Kristensen

Visitationsansvarlig: Laila Kristensen, tlf.: 24636459

Antal ansatte: 29

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej