Kontakt

Hovednummer: 4498 8510

www.ege-bo.dk

Adresse

Liv & Sjæl
Vadstrupvej 25
2880 Bagsværd

Region: Hovedstaden
Kommune: Gladsaxe
CVR nr.: 26398460

Om Liv & Sjæl

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-75år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi arbejder først og fremmest i relationen. Liv&Sjæl laver pædagogiske udviklingsplaner i samråd med det enkelte barn/ung. Disse tager altid udgangspunkt i gældende handleplan fra anbringende kommune. Liv & Sjæl arbejder ud fra den helhedsopfattelse, at mennesket består af både sjæl og krop, samt at alt hænger sammen og er afhængig af hinanden. Det betyder at vi har stor opmærksomhed på det enkeltes barn livskvalitet Fonden Bofællesskabet Egebo/Dagcentret Egebo I/S det psykiatriske behandlingssystem og tilbage til et selvstændigt liv, uden indlæggelser, behov for døgnbehandling og dyre opholdsbetalinger. Vi har skabt et miljø, hvor borgere kan udvikle sig til selvstændighed i en tryg ramme. I Egebo bor borgerne i egen lejlighed i lokalsamfundet, med eget navn på døren – en autentisk og unik boform, med mulighed for maksimal støtte, alt efter behov. Springet fra Egebo til et selvstændigt liv er lille og du følges godt og sikkert på vej! Egebo har fokus på de gældende kvalitetskrav og viden inden for området, og arbejder bl.a. med udgangspunkt i voksenudredningsmetoden (VUM). Egebo arbejder med en recovery-, rehabiliterings- og kognitiv miljøterapeutisk orienteret tilgang, som vi løbende videreuddanner os indenfor.

Pladser: 31

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 58.196

Dagtilbud: 17.390

Andre sociale tilbud: Aftenklubben kr. 8.963

Opsigelsesvarsel: løbende md + 1 måned

Leder: Johnny Madsen (Fonden) og Robin Madsen Kun 1 person kan angives

Visitationsansvarlig: Johnny Madsen, tlf.: 44988510

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 10,5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1982

Find vej