Fonden Clemens afd. Vejløvej

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 5573 4701

fondenclemens.dk

Adresse

Fonden Clemens afd. Vejløvej
Vejløvej 66
4700 Næstved

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 29268991

Om Fonden Clemens afd. Vejløvej

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 6-23 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Fonden Clemens har 4 huse, hvor vi giver traumatiserede, omsorgssvigtede og psykisk sårbare børn og unge socialpædagogisk døgnbehandling med afsæt i en mentaliseringsbaseret pædagogik. På Vejløvej er alderen 10 til 18 år ved indskrivningen med mulighed for forlængelse. Vejløvej er endvidere godkendt til §107-pladser. Huset er opdelt med en bo-gruppe i stueplan for 6 børn og unge og et bofællesskab for 3 unge på 1.salen. På Vejløvej bor unge med psykiske vanskeligheder, som har særligt behov for at blive mødt af personale, som får psykiatrisk vejledning og for at bo i et miljø, der er tilrettelagt, så det særligt gavner udviklingsarbejdet for unge med psykiatriske vanskeligheder.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 83880

Andre sociale tilbud: Faktisk timeforbrug

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Leder: Ken Heddinge

Visitationsansvarlig: Jeanette Stærk Larsen, tlf.: 29466846

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2016

Find vej