Kontakt

Hovednummer: 9189 2822

www.forcen.dk

Adresse

Fonden Forcen
Kronjydevej 1
8960 Randers SØ

Region: Midtjylland
Kommune: Randers
CVR nr.: 30656598

Om Fonden Forcen

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 13-22

Forcen er en specialinstitution for unge med opmærksomhedsforstyrrelser og diagnoser inden for Autismespektret. Unge i alderen 13 -22 år. De unge kan tillige have psykiske og lettere psykiatriske problemstillinger, samt adfærdsproblemer. Forcen har tillige en afdeling for Unge med spiseforstyrrelser. Opholdsstedet modtager som udgangspunkt ikke unge med omfattende stofmisbrug, unge med svære personlighedsforstyrrelser, samt unge med svære sindslidelser.

Pladser: 10

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 92867

Andre sociale tilbud: Efter opgavens omfang

Opsigelsesvarsel: lb. måned + en måned

Leder: Henrik Bjarnskov

Visitationsansvarlig: Henrik Bjarnskov, tlf.: 91892822

Antal ansatte: 20

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2007

Find vej