Fonden Forcen

Kontakt

Hovednummer: 8642 8600

administration: 86428604
Leder på barsel: 40767041
Afdelingsleder opholdsstedet: 40893969
Afdelingsleder ekstern teamet: 51370362

Administration: administration@forcen.dk

www.forcen.dk

Adresse

Fonden Forcen
Kronjydevej 1
8960 Randers SØ

Region: Midtjylland
Kommune: Randers
CVR nr.: 30656598

Om Fonden Forcen

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Familiebehandling
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 13-22

Forcen er en specialinstitution for unge med opmærksomhedsforstyrrelser og diagnoser inden for Autismespektret. Unge i alderen 13 -22 år. De unge kan tillige have psykiske og lettere psykiatriske problemstillinger, samt adfærdsproblemer. Forcen har tillige en afdeling for Unge med spiseforstyrrelser. Opholdsstedet modtager som udgangspunkt ikke unge med omfattende stofmisbrug, unge med svære personlighedsforstyrrelser, samt unge med svære sindslidelser.

Pladser: 12

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 85966

Andre sociale tilbud: Efter opgavens omfan

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Visitationsansvarlig: Steen Høedt, tlf.: 40893969

Leder: Helle Ibh

Bestyrelsesformand: Jesper Mathiesen

Antal ansatte: 30

Organisationstype: Vælg type

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej