Fonden Sparta

Kontakt

Hovednummer: 3616 0100

www.fondensparta.dk

Adresse

Fonden Sparta
Fredbovej 21
7451 Sunds

Region: Midtjylland
Kommune: Herning
CVR nr.: 32591299

Om Fonden Sparta

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 12-24+

MENTALISERINGSBASERET TILGANG: Teori om mentalisering opstiller en teoretisk ramme om børns udvikling samt om konsekvenserne af traumer og omsorgssvigt. Mentalisering udvikles i barnets samspil med dets omsorgsgivere. Omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge har ofte en skrøbelig mentaliseringsevne, men mentalisering kan læres. Heraf udspringer mentaliseringsbaseret behandling. Hvorfor er mentalisering vigtig? Det essentielle ved at implementere netop en mentaliseringsbaseret tilgang som én metode skal findes i Spartas målgruppe og i Spartas vision. Sparta er kendetegnet ved at arbejde med unge, der oftest har større vanskeligheder, og kan være sværere at arbejde med end det, man typisk ser på opholdssteder og behandlingsinstitutioner. Spartas målgruppe har oftest været anbragt mange forskellige steder og dermed til tider følt svigt fra professionel side. Omsorgssvigtede og traumatiserede unge har som følge af deres opvækst ofte svært ved at mentalisere.

Pladser: 29

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 113.571

Opsigelsesvarsel: Efter aftale

Leder: Pia Ernst

Visitationsansvarlig: Pia Ernst, tlf.: 24347039

Antal ansatte: 69

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2010

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej