Kontakt

Hovednummer: 5159 6911

www.startskuddet.dk

Adresse

Fonden Startskuddet
Stationsvej 1
4735 Mern

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 34595429

Om Fonden Startskuddet

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Familier

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 14-65

Se målgrupper for de enkelte tilbud på www.startskuddet.dk. Generelt er Startskuddets kernekompetence unge og voksne, der stort set alle uden held har været gennem en række anbringelses-, dag- og skoletilbud. Målgruppen er udfordret af svære psykiske og sociale vanskeligheder som fx massivt omsorgssvigt, tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser og andre psykiske diagnoser, (medfødte) hjerneskader – eventuelt kombineret med domme til alternativ afsoning. Vores force er, at vi kan finde løsninger, hvor andre er kommet til kort. Startskuddet sætter mennesket i centrum og ser det hele menneske, og vi arbejder derfor kreativt med at finde både døgn- og dagtilbud (egne eller eksterne). Vi modtager akut og kan inden for få dage etablere en foranstaltning, der giver mening for borgeren og kommunen.

Pladser: 15

Ledige pladser dagstilbud: 5

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 5 taksttrin fra ca. 82.000 op efter

Dagtilbud: 24.983 / 31.898

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + en m

Leder: Jacob Lomholt

Visitationsansvarlig: Heidi Bach, tlf.: 50810213

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 14

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2012

Find vej