Fonden Team Golå

Kontakt

Hovednummer: 6463 2828

Leder Annette Luther: 29368577
Fonden Team Golå Fonden Golå: 40105828

info@team-golaa.dk: info@team-golaa.dk

www.team-golaa.dk

Adresse

Fonden Team Golå
Mausingvej 11
8600 Silkeborg

Region: Midtjylland
Kommune: Silkeborg
CVR nr.: 28206658

Om Fonden Team Golå

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 4-18 + 18-23(efterværn) + 18-50(§107)

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Faglighed Professionalisme er kendetegnet ved høj faglighed.  På Golå ser vi fagligheden som en indiskutabel forudsætning for, at vores værdier kan komme ordentligt i spil. Det kræver faglig indsigt, overblik og vedholdenhed at håndhæve de værdier, der rummes i ord som anerkendelse, trivsel, og mangfoldighed. På Golå holder vi dagligt hinanden op på den faglige vinkel og opdaterer os løbende, blandt andet via supervision, ugentligt fokus på personalemøder samt efteruddannelse.

Pladser: 12

Døgntilbud: 76.224/77.106

Dagtilbud: 23.167

Andre sociale tilbud: Se hjemmeside

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr. + 30 da

Visitationsansvarlig: Annette Luther, tlf.: 29 36 85 77

Leder: Annette Marie Luther

Bestyrelsesformand: Karl Højbjerg

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 14,66

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej