Kontakt

Hovednummer: 4010 5828

www.team-golaa.dk

Adresse

Fonden Team Golå
Mausingvej 11
8600 Silkeborg

Region: Midtjylland
Kommune: Silkeborg
CVR nr.: 28206658

Om Fonden Team Golå

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 4-18 + 18-23(efterværn) + 18-26(§107)

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Faglighed Professionalisme er kendetegnet ved høj faglighed. På Golå ser vi fagligheden som en indiskutabel forudsætning for, at vores værdier kan komme ordentligt i spil. Det kræver faglig indsigt, overblik og vedholdenhed at håndhæve de værdier, der rummes i ord som anerkendelse, trivsel, og mangfoldighed. På Golå holder vi dagligt hinanden op på den faglige vinkel og opdaterer os løbende, blandt andet via supervision, fokus på personalemøder samt efteruddannelse.

Pladser: 12

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: V kr.81.486/76.874 B kr. 82.429/77.763

Dagtilbud: 24.729/23.329

Andre sociale tilbud: Se hjemmeside

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr. + 30 da

Leder: Annette Marie Luther

Visitationsansvarlig: Annette Luther, tlf.: 29 36 85 77

Antal ansatte: 32

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2000

Find vej