Frisk-pust

Kontakt

Hovednummer: 6131 7426

www.frisk-pust.dk

Adresse

Frisk-pust
Præstøvej 138
4640 Faxe

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 40277137

Om Frisk-pust

Tilbud:

  • Botilbud § 107

Målgrupper:

  • Udadreagerende adfærd

Diagnoser:

  • Skizofreni

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Narrativ tilgang Mentaliseringsbaseret pædagogik I vores tilgang er vi inspireret af flere pædagogiske metoder, som altid tager udgangspunkt i individet og dets aktuelle problemstilling. Vi læner os op ad tanker fra relations pædagogik, recovery, low aroulsal og så er vi meget optaget af kommunikationspædagogik via systemisk tænkning og AI. Al pædagogik har til formål at støtte, guide og vejlede borgeren i den konstruktiv retning med det overordnede formål, at borgeren opnår et så selvstændigt liv, som det for den enkelte er muligt.

Pladser: 5

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: 4012

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Visitationsansvarlig: Ahmet Kolasinac, tlf.: 61317426

Leder: Ahmet Kolasinac

Bestyrelsesformand: Omar Al-jiburi

Antal ansatte: 1

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

Vi henvender os til voksne ? dvs. at man skal være fyldt 18 år. Borgeren skal være visiteret til § 107. Vores målgruppe er voksne med psykiatriske sygdomme og særdeles udfordrende adfærd. Vores borgere har som oftest flere diagnoser ? det kan være fx skizofreni og personlighedsforstyrrelser af fx borderlinetypen. Det er almindeligt med dobbeltdiagnoser. De har ofte udadreagerende og selvskadende adfærd samt angst og depression. De kan have haft tidligere misbrug og nogle er domsanbragte. Frisk-Pust er ikke egnet til mennesker med nedenstående problematikker: ? Mennesker med udelukkende stofmisbrugsproblematikker ? Mennesker med svære fysiske handicaps.

Find vej