HabitusHusene Nordsjælland ApS

Kontakt

Hovednummer: 4445 1299

www.habitus.dk

Adresse

HabitusHusene Nordsjælland ApS
Ny Mårumvej 200
3230 Græsted

Region: Hovedstaden
Kommune: Gribskov
CVR nr.: 34725640

Om HabitusHusene Nordsjælland ApS

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15+

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Pladser: 35

Leder: Thommas Soltau

Bestyrelsesformand: Helle Hald

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2012

Resume af standardbeskrivelse:

HabitusHusene Nordsjælland er målrettet mennesker med et højt støttebehov indenfor autisme, gennemgribende udviklingsforstyrrelser evt. med komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser, som f.eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD m.fl. samt problemskabende adfærd. Der er tale om en målgruppe med massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Find vej