Kontakt

Hovednummer: 4525 2570

www.habitus.dk

Adresse

Habitus Holding Aps
Ringager 2A 3.sal
2605 Brøndby

Region: Hovedstaden
Kommune: Brøndby
CVR nr.: 35529586

Om Habitus Holding Aps

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15+

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Info mangler

Pladser: 35

Leder: Thommas Soltau

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2012

Find vej