Heldagsskolen Bråby

Adresse

Heldagsskolen Bråby
Kirkevej 18 A
4690 Haslev

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 26108993

Om Heldagsskolen Bråby

Tilbud:

 • Skoler

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 6 - 17

Dagbehanling for børn og unge med sociale, følelsesmæssige og faglige vanskeligheder,- herunder børn med ADHD og beslægtede diagnoser.

Pladser: 55

Dagtilbud: 30.220,-

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Antal lukkedage: 155

Leder: Johnny Kristensen / Lars Christensen

Antal ansatte: 45

Fuldtidsstillinger: 36

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

Overordnet formål: Skolens overordnede formål er at tilbyde undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, hvor mulighederne i folkeskolen er opbrugte. Målgruppe: Skolen sigter på en bred målgruppe inden for nedenstående områder: - Børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. - Tidligt følelsesmæssigt skadede børn. - Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, samt - Børn med ADHD. Overvejende problematikker: Fælles for målgruppen er et behov for et lille struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø. De fleste elever har et skiftende, nederlagspræget skoleforløb bag sig. De har for størstedelens vedkommende ikke kunnet rummes i det almindelige skolesystem; de har ikke evnet at indgå relevant i de sociale sammenhænge, skolegangen krævede. Størstedelen af eleverne er basalt normaltbegavede med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, der føres tilbage til psykosociale årsager. Hvorvidt en elev passer ind i vores skolesammenhænge afhænger til enhver tid af skolens øvrige elevsammensætning og vurderes individuelt.

Find vej