Heldagsskolen Lindersvold

Kontakt

Hovednummer: 5121 7559

heldagsskolen-lindersvold.dk

Adresse

Heldagsskolen Lindersvold
Lindersvoldvej 5 A
4640 Faxe

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 32584292

Om Heldagsskolen Lindersvold

Tilbud:

 • Skoler
 • STU

Tillægsydelser:

 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: Eleverne kan være der til 18. år

Skolen har en holistisk, relationsorienteret tilgang til eleverne. Skolen arbejder ikke ud fra en enkelt pædagogik, men ud fra ”det der virker” for den enkelte elev. Low Arousal er en ikke-voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang til mennesker i affekt. Det er en pædagogik, hvor nøgleordet er at bevare roen og undgå konfrontationer.

Pladser: 30

Ledige pladser dagstilbud: 15

Dagtilbud: 35911

Andre sociale tilbud: Særlig støttetimer 480 kr./time

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 måned

Visitationsansvarlig: Birgitte Bugge, tlf.: 51217559

Leder: Birgitte Bugge

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1998

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej