Kontakt

Hovednummer: 2576 4098

www.hellebohus.dk

Adresse

Hellebo Hus ApS
Hellestrupvej 2A
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 33149816

Om Hellebo Hus ApS

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-55

Vi møder beboerne ud fra en Recovery tankegang. Vi tilbyder støtte til en stabil hverdag med opmærksomhed på den enkeltes individuelle behov og trivsel. Vi benytter os af low Arousal , så personalet gennem egen adfærd kan støtte beboerens trivsel og udvikling af nye strategier til mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer. Beboerne inddrages i fællesskabet i det omfang, de er klar til. Vi har særligt fokus på udvikling af sociale kompetencer og relationer, og vægter ligeværd, respekt og plads til forskellighed højt. Vores mål er at motivere beboerne til at bruge og fremme deres egne ressourcer, så de står mere sikkert og trygt i deres eget liv.

Pladser: 18

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 88999

Opsigelsesvarsel: lm+ 1 md

Leder: Stine Bitsch

Visitationsansvarlig: Stine Bitsch, tlf.: 25764098

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 17

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2010

Find vej