Kåberbøllegården

Adresse

Kåberbøllegården
Rydskovvej 27
5560 Årup

Region: Syddanmark
Kommune: Middelfart
CVR nr.: 26125499

Om Kåberbøllegården

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem §43, stk 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Andre spiseforstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 5-16

Vi arbejder efter ICDP metoden, men et annerkendende og positiv livssyn.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 64.883,00

Visitationsansvarlig: Peter Gitz, tlf.: 51555434

Leder: Peter Gitz

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej