Kallehavegård

Kontakt

Hovednummer: 6024 6800

Forstander: 28601097
Leder Mette Brønnum: 60246800

www.fkhg.dk

Adresse

Kallehavegård
Neblevej 24
4242 Boeslunde

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 29300283

Om Kallehavegård

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-60

Vi er specialiserede i skizofreni, men de fleste af vores beboere har 2 eller 3 diagnoser, og vi arbejder således både med OCD, ADHD, angst, post traumatisk stress, hjerneskader m.v.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: kr. 64.320 incl. Egenbetaling

Opsigelsesvarsel: lb.md + 1 md.

Visitationsansvarlig: Mette Brønnum, tlf.: 60246800

Leder: Mette

Bestyrelsesformand: Arne Christensen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7,2

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2006

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej