Kontakt

Hovednummer: 2926 2767

www.kaoskonsulenterne.dk

Adresse

KAOSkonsulenterne ApS
Rughavevej 2, st. th.
2500 Valby

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 33081723

Om KAOSkonsulenterne ApS

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15-25 år

Pladser: 16

Døgntilbud: 69.995

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr +1 mdr.

Leder: Nina Næsby

Visitationsansvarlig: Nina Næsby, tlf.: 29262767

Antal ansatte: 17

Fuldtidsstillinger: 14

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2010

Find vej