Knoppen (Fællesskabet Fanefjord Fond)

Kontakt

Hovednummer: 6120 4173

Fastnet: 55861298

www.fanefjord-fond.dk

Adresse

Knoppen (Fællesskabet Fanefjord Fond)
Baunehøjvej 6
4780 Stege

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 41332328

Om Knoppen (Fællesskabet Fanefjord Fond)

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18

Målgruppen på Knoppen er børn og unge mellem 13 og 18 år med sociale, emotionelle og/eller faglige vanskeligheder og med risiko for at udvikle dyssocial personlighedsstruktur og/eller adfærdsforstyrrelser. Knoppen modtager både drenge og piger. Vi har stor erfaring i at arbejde med bl.a.: • Anden psykiske vanskeligheder • Tilknytningsforstyrrelse • Personlighedsforstyrrelser • Anden udviklingsforstyrrelse • Selvskadende adfærd • Udadreagerende adfærd • Omsorgssvigt • ADHD Vi lægger, igennem en anerkendende pædagogisk tilgang, stor vægt på at udvikle vores børn/unges sociale og følelsesmæssige kompetencer og har gode dokumenterede resultater med at fastholde vores børn/unge i skole-/uddannelsessystemet. Knoppen er endvidere godkendt efter §107 til det 22'nde år. Personalet består primært af uddannede pædagoger med stor erfaring med målgruppen.

Pladser: 5

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 132.075/måneden pr. 1 Januar 2023

Andre sociale tilbud: Individuel pris

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 md

Visitationsansvarlig: Jesper Kronborg, tlf.: 55 86 12 98 / 61 20 41 73

Leder: Jesper Kronborg

Bestyrelsesformand: Steen Mulbjerg

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1996

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej