Konsulentbistand & Botilbud til Unge

Kontakt

Hovednummer: 2094 3942

www.botilbud.dk

Adresse

Konsulentbistand & Botilbud til Unge
Herlufsholms Allé 248
4700 Næstved

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 25874439

Om Konsulentbistand & Botilbud til Unge

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-50

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Den værdsættende samtale går godt i tråd med KBU's målsætning om indbyrdes respektfuld behandling. Der bygges videre på beboerens egen erfaring med, hvad der virker til at opnå positiv udvikling. Værdsættende samtale anvendes generelt i hverdagen i samarbejdet med den enkelte beboer med henblik på at opnå mål og udføre opgaver med en positiv indfaldsvinkel. Der anvendes også motiverende samtale, især ved et beboerønske om at tabe sig i vægt eller anden konkret målsætning. Jeg-støttende-samtale anvendes i affekt situationer overfor få udvalgte beboere, fordi det har vist sin virkning.

Pladser: 5

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 39.930

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr + 1 mdr.

Leder: Lisbeth Samuelsen

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 2.7

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej