Kontakt

Hovednummer: +452 2663504

www.opholdsstedet-korning.dk

Adresse

Korning
Ussingvej 16
8700 Horsens

Region: Midtjylland
Kommune: Horsens
CVR nr.: 25020162

Om Korning

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 7-18 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Risikovurdering er vigtig og effektiv i arbejdet med udsatte unge. Den systematiske evaluering og farvekodning af de unges risikoprofiler hjælper os med at observere, analysere og forstå deres adfærdsmønstre. Vi udvikler individuelle mestringstrategier for de unge og tilpasser vores tilgang og interventioner. Skræddersyede risikovurderingsskemaer forudsiger og forebygger problemer, og personalet agerer proaktivt for at undgå konflikter. Risikovurdering fremmer dialog og samarbejde, hvor de unge får ejerskab over deres udvikling. Ved at bruge denne metode reducerer vi konflikter, selvskade og proaktivt forebygger problemer. Risikovurdering støtter en professionel og evidensbaseret tilgang til pædagogisk arbejde med udsatte unge og sikrer positiv udvikling.

Pladser: 11

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 84727

Andre sociale tilbud: §107 84727

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Ellen Holberg Petersen

Visitationsansvarlig: Mille Simmenæs, tlf.: 30293540

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 10,5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1999

Find vej