Kontakt

Hovednummer: 4827 9001

www.bostedetkronhjorten.dk

Adresse

Kronhjorten
Lystrupvej 64
3550 Slangerup

Region: Hovedstaden
Kommune: Frederikssund
CVR nr.: 17860186

Om Kronhjorten

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 7-25

Børn & Unge med vidtgående Psykiske handicap, autisme, hjerneskadet,omsorgssvigt. tilknytnings forstyrrelser, Downs syndrom og adhd.

Pladser: 8

Døgntilbud: 142496

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Leder: David V. Griffiths

Visitationsansvarlig: David V. Griffiths, tlf.: 71174700

Fuldtidsstillinger: 18

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1993

Find vej