Kontakt

Hovednummer: 8172 7268

www.lykkegard.dk

Adresse

Lykkegard afd. Ungehuset
Tølløsevej 66
4340 Tølløse

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 34600767

Om Lykkegard afd. Ungehuset

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Ungehuset er et botilbud til 7 unge/voksne i alderen 16 – 25 år. Vi skaber plads til den enkelte i et lille socialt miljø med faste og trygge rammer.

Relationen til den enkelte er det bærende element i vores pædagogiske praksis og faglige tilgange. Det er mødet med den enkelte og det, der sker i relationen, der er i fokus og sætter dagsordenen for vores pædagogiske overvejelser og handlinger. Mentalisering er et vigtigt redskab i vores pædagogiske arbejde. Metoden udvikler børnene/de unges selvopfattelse og styrker deres evne til at regulere følelser og indgå i samspil med andre. Vi anvender også andre pædagogiske metoder og kommunikative støttesystemer herunder Low Arousal, ASK, Tegn til tale, ADL, Social færdighedstræning, Inklusionspædagogik, Jeg-støttende-samtale og Empowerment. De pædagogiske og faglige tilgange er i udgangspunktet de samme for alle Lykkegards afdelinger, men de vil altid være individuelt vurderet og målrettet den enkeltes behov og ressourcer. Vores overordnede fokus er, at den enkelte er deltager – fremfor tilskuer – i sit eget liv og i hverdagen.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Se tilbudsportalen.dk

Dagtilbud: Særtakst

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 30 dage

Leder: Christina Lundorf

Visitationsansvarlig: Pernille Brandt, tlf.: 41417635

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Find vej