Maglesøhus S/I

Kontakt

Hovednummer: 3118 7697

www.maglesoehus.dk

Adresse

Maglesøhus S/I
Munkholmvej 119
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 10104181

Om Maglesøhus S/I

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 10-26 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Velkommen til MAGLESØHUS :-) Maglesøhus er et privat opholds- og behandlingssted bestående af tre afdelinger, Villa Bella beliggende i Holbæk tæt på skov og strand for otte børn og unge i alderen 10-18 år, Villa Alba beliggende centralt i Tølløse for syv unge i alderen 16-26 år og Villa Cornelia centralt i Holbæk for fire unge i alderen 17 til 26 år. Vi er godkendt efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5, § 107 samt efterværn. Personalegruppen består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, psykiatriske sygeplejersker, en psykolog og en psykiater. Vores målgruppe: Maglesøhus retter sig mod normaltbegavede børn og unge med psykosociale og/eller psykiatriske problemstillinger, som har brug for professionel behandling. Vores børn og unge har ofte diagnoser såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, angst, ADHD, Autisme /Aspergers syndrom og komorbiditet.

Pladser: 19

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 102.948,00

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dage

Leder: Pia Kjær Rolander

Visitationsansvarlig: Ditte Nedergaard Lund, tlf.: 8198 0515

Antal ansatte: 22

Fuldtidsstillinger: 19

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1984

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej