Maglesøhus S/I

Kontakt

Hovednummer: 3118 7697

Forstanders nr.: 31187690
Leders nr. Villa Bella: 31187691
Leders nr. Villa Alba: 26883118

www.maglesoehus.dk

Adresse

Maglesøhus S/I
Munkholmvej 119
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 10104181

Om Maglesøhus S/I

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Familiebehandling
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 10-26 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Velkommen til MAGLESØHUS :-) Maglesøhus er et privat opholds- og botræningstilbud bestående af to afdelinger; Villa Bella beliggende i Holbæk tæt på skov og strand, og Villa Alba beliggende centralt i Tølløse. Begge i overkommelig afstand fra Hovedstadsområdet. I afdelingen Villa Bella er der plads til otte børn og unge i alderen 10-18 år, mens der i Villa Alba er plads til syv unge i alderen 16-26 år. Vi er godkendt efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5, § 107 samt efterværn. Personalegruppen består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, psykiatriske sygeplejersker, en psykolog og en psykiater. Vores målgruppe: Maglesøhus retter sig mod børn og unge med psykosociale og/eller psykiatriske problemstillinger, som har brug for professionel behandling. Vores børn og unge har ofte diagnoser såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, angst, ADHD, Autisme /Aspergers syndrom og komorbiditet.

Pladser: 19

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 88.962,00 / 76.840,00

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dage

Visitationsansvarlig: Pia Kjær Rolander, tlf.: 31187690

Leder: Line Norup

Bestyrelsesformand: Dorte Kjærgaard

Antal ansatte: 22

Fuldtidsstillinger: 19

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1984

Resume af standardbeskrivelse:

Maglesøhus er et privat døgntilbud og et professionelt alternativ til det eksisterende behandlingstilbud i offentligt regi. Der er tale om et døgnbehandlingstilbud med et koncept der dels kan aflaste de hårdt trængte familier, dels iværksætter en nødvendig behandling, så den unge hurtigt med de rette hjælpemidler, kan komme tilbage til familien, eller få mulighed for at blive selvhjulpen. Maglesøhus består af to separate afdelinger,hvor den ene, Villa Bella, ligger i Holbæk tæt på skov og strand, og den anden, Villa Alba, er beliggende centralt i Tølløse. Formålet er at udvikle en ramme for den særdeles skrøbelige gruppe udsatte børn og unge med psyko-sociale og/eller psykiatriske problemstillinger, hvor struktur, stabilitet og forudsigelighed er fundamentet. Målgruppen er normalt begavede børn og unge mellem 10 og 26 år. I Villa Bella er aldersgrupperingen 10 til 18 år, mens den i Villa Alba er 16 til 26 år. Vi er godkendt efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5, § 107 og efterværn.

Download standardbeskrivelse

Find vej