Midtjyllands Krisecenter - Den Socialfaglige Organisation

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Adresse

Midtjyllands Krisecenter - Den Socialfaglige Organisation
Kornvangen 8
8840 Rødkærsbro

Region: Midtjylland
Kommune: Viborg
CVR nr.: 40217312

Om Midtjyllands Krisecenter - Den Socialfaglige Organisation

Tilbud:

  • Krisecentre § 109
  • Forsorgshjem/herberg § 110

Målgrupper:

  • Familier

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Voldsramte kvinder med/uden børn - samt hjemløse/ funktionelt hjemløse kvinder med særlige sociale problemer. Anerkendende tilgang: Når der skabes en relation hvor kvinden føler sig hørt, set og forstået, skabes der grundlag for at udvikle kendskabet til sig selv og herved at skabe nye muligheder for handling. Formålet med den anerkendende tilgang er at motivere til positiv udvikling og forandring hos kvinden. Empowerment: Den Empowerment baserede tilgang fokuserer på, at understøtte en udviklende proces, hvor den enkelte kvinde gennem samtaler styrkes i, at få blik for ressourcer, handlefrihed og muligheder. Fundamentet for processen er samarbejde og medinddragelse, hvor kvinden anses som ekspert i eget liv. §110 -Housing First: Housing First tilgangen hjælper kvinden frem mod at kunne flytte i en permanent, selvstændig bolig, samtidig med at der gives en individuel og helhedsorienteret social støtte til kvinden med udgangspunkt i kvindens behov.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 84415,50

Andre sociale tilbud: § 110 kr. 84415,50 pr. mdr

Leder: Mette B. Olsen

Visitationsansvarlig: Sabine Christensen Bostan, tlf.: 42483525

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 6,15

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Find vej